Fiscus strenger voor aankoop vastgoed via vennootschap

19 februari 2018
Teaser: 

Ondernemers die vastgoed gedeeltelijk via hun vennootschap aankopen, moeten sinds kort flink wat meer uit eigen zak betalen.

In ondernemerskringen is het al jaren een gesmaakte techniek. Een bedrijfsleider laat zijn oog vallen op een villa, een appartement of een kantoor van waaruit hij zijn beroepswerkzaamheden kan uitoefenen. Vervolgens gaat hij over tot een gesplitste aankoop.

Daarbij koopt de ondernemer als fysieke persoon alleen de blote eigendom van het onroerend goed, terwijl zijn vennootschap het vruchtgebruik koopt voor een periode van 20 of 30 jaar. Daardoor moet de vennootschap gedurende al die jaren geen huur betalen.

Exacte cijfers zijn niet voorhanden, maar volgens schattingen zijn er in ons land 70.000 tot 100.000 van dergelijke constructies.

Fiscale voordelen
Zo’n gesplitste aankoop levert ook fiscale voordelen op. Om een waarde op het vruchtgebruik te kleven, gebruiken accountants al jaren de zogenaamde methode Ruysseveldt. Die formule ligt al een tijdje onder vuur omdat ze tot een overwaardering van het vruchtgebruik leidt.

Daarom schoof de rulingcommissie al in 2016 in enkele dossiers een strengere formule naar voren om het vruchtgebruik te waarderen. Die methode moet ertoe leiden dat de waarde van het vruchtgebruik beter aansluit bij de huur die het bedrijf anders had moeten betalen.

Van over- naar onderwaardering
Maar dat dreigt de ondernemers zuur op te breken. ‘Uit steekproeven blijkt dat de verregaande overwaardering van het vruchtgebruik door de nieuwe methode in veel gevallen plaatsmaakt voor een ondergewaardeerd vruchtgebruik’, zegt de advocaat Robin Messiaen (SherpaLaw).

Bart Van Coile, de ondervoorzitter van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB), bevestigt dat de formule van de rulingcommissie de weegschaal vaak te veel in het voordeel van de fiscus doet overslaan.

Nu gaat de belastingadministratie nog een stapje verder. Ze grijpt de formule van de rulingcommissie aan om alle gesplitste aankopen te beoordelen. ‘Alle ondernemers die tot een gesplitste aankoop overgaan, worden gecontroleerd volgens de strengere criteria die de rulingcommissie in een aantal individuele dossiers heeft uitgetekend’, stelt Messiaen.

De federale overheidsdienst Financiën bevestigt dat. ‘Er zijn richtlijnen uitgestuurd om erop toe te zien dat de waarde van het vruchtgebruik beantwoordt aan de werkelijke economische waarde’, meldt woordvoerder Francis Adyns.

Daarbij komt dat de strengere criteria ook worden toegepast op gesplitste aankopen die eerder al plaatsvonden om te bekijken of de waardering van het vruchtgebruik niet de pan uitswingt.

‘Het ziet ernaar uit dat veel ondernemers nog een flink deel van de aankoopsom uit eigen zak moeten bijpassen’, zegt Messiaen. Van Coile wijst erop dat dat risico vooral bestaat bij ondernemers die het al te bont hebben gemaakt bij pogingen om hun belastingvoordeel op te krikken.

Bron: De Tijd

Lees het volledige artikel.
 

Share: