Kraakwet voor het eerst toegepast

24 augustus 2018
Teaser: 

Voor het eerst is in Brussel een kraakpand ontruimd met toepassing van de nieuwe Kraakwet. Elf Romazigeuners moesten een pand op de Leuvensesteenweg verlaten. De uitzetting verliep probleemloos. Voor de nieuwe wet er kwam, was het onmogelijk om krakers gedwongen uit kraakpanden te zetten.

Het pand was in 2012 verbeurd verklaard nadat de eigenaar veroordeeld werd voor huisjesmelkerij. De woning behoort sindsdien toe aan de overheid. Na de verbeurdverklaring was een aantal Romagezinnen illegaal in het pand blijven wonen. “Vermoedelijk betaalden ze nog huur aan de vorige eigenaar. Juridisch gezien bezetten zij echter het gebouw en dat is tegen de wet”, zegt Ine Van Wijmersch van het Brussels parket. Uit onderzoek bleek dat de onrechtmatige bezetting gepaard ging met andere criminele feiten en overlast. Zo werden stedenbouwkundige verplichtingen niet nagekomen en werd het gebouw verwaarloosd.

Veel makkelijker
Aanvankelijk werden de bewoners vriendelijk gevraagd om het pand te verlaten. Daar gaven ze geen gehoor aan, waarna een bevel tot ontruiming op 23 mei werd aangeplakt aan de woning. Ook daarna bleven de Romazigeuners gewoon in het huis wonen. Vroeger was het onmogelijk geweest om de bezetters uit het pand te zetten, zelfs na een lange procedureslag, maar dankzij de nieuwe kraakwet gaat dat nu veel makkelijker. Op 19 juli diende de FOD Financiën - de rechtmatige eigenaar van het pand op de Leuvensesteenweg- bij het parket een verzoek in om het pand te laten ontruimen. Een dikke maand later werd de woning nu dus ook effectief ontruimd.

Geen verzet
De ontruiming zelf verliep in alle rust. De krakers hebben het gebouw verlaten zonder zich te verzetten, zodat de politieoperatie na iets minder dan een uur afgelopen was. De Romagezinnen kunnen onderdak krijgen in een van de opvangcentra.

Een privé-aannemersbedrrijf maakt het gebouw nu schoon, waarna het zal afgesloten en verzegeld worden.

Bron: Het Laatste Nieuws

Lees het volledige artikel.

Share: