Lijst met terreurverdachten opnieuw wat langer

18 augustus 2017
Teaser: 

De antiwitwaswetgeving heeft als doel het witwassen van geld, daden van financiering van terrorisme en geld of activa met een illegale herkomst te bestrijden. Als vastgoedmakelaar heb je hierbij een identificatieplicht, waarbij je bijzonder waakzaam moet zijn voor mensen die verdacht worden van terrorisme. Onlangs raakte bekend dat er 37 personen worden toegevoegd op de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. De lijst telt nu 251 personen.

 

Identificatie van klanten
Binnen het kader van de antiwitwaswetgeving moet je als vastgoedmakelaar je cliënten en de eventuele lasthebbers van je klanten identificeren. Dit moet je doen aan de hand van een bewijsstuk, dat je bijvoorbeeld kopieert of digitaal bewaart. Hierbij moet je bijzonder waakzaam zijn voor personen en entiteiten, die als terroristen worden beschouwd.

Om te verhinderen dat deze risicogroep nog financiële middelen kan sprokkelen om potentieel terroristische activiteiten mee te ondersteunen, worden hun tegoeden bevroren. Bovendien geldt er een absoluut verbod dat tegoeden of andere economische middelen van deze personen en/of entiteiten ter beschikking worden gesteld of dat deze hier voordeel uit kunnen halen. Wat betekent dit concreet voor de vastgoedmakelaar?

Als vastgoedmakelaar ben je verplicht om na te gaan of de personen en entiteiten op de lijst van terreurverdachten behoren tot je cliënteel, en dit ook voor de mogelijke lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden. Is dit het geval, dan moet je dit onverwijld melden aan de Thesaurie van FOD Financiën, alsook aan de CFI.

Op 21 juli werd een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat nog eens 37 personen toevoegt aan de nationale lijst van personen en entiteiten die ervan verdacht worden terroristische daden te stellen of pogen te stellen, ze te vergemakkelijken of eraan deel te nemen. Van deze personen worden de tegoeden en economische middelen overeenkomstig artikel 3 van het KB van 28 december 2006 bevroren.

De nieuwe lijst telt 251 personen en kan geraadpleegd worden via de website van het BIV.

Daarnaast heeft Resolutie 2368 (2017), aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 20 juli 2017, 4 personen en 4 entiteiten toegevoegd aan de lijsten van de personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten geviseerd door de beperkende maatregelen ten aanzien van ISIS (Da'esh) en Al-Qaida. Deze lijst vind je hier.

Voor meer details over alle te volgen stappen mbt de antiwitwaswetgeving, kan je als CIB-vastgoedmakelaar op CIBweb.be de syllabus 'De antiwitwaswetgeving en de vastgoedsector' downloaden.

Om je antiwitwasverplichtingen te vervullen, kan je gebruikmaken van de  AntiWitwas-tool. Die begeleidt en adviseert je bij het voldoen aan je antiwitwasplicht. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de helpdesk via support@antiwitwas.be of op een uitgebreide FAQ via http://antiwitwas.be/Faq.

 

Share: