MyRent Pro: CIB Vlaanderen komt voor haar leden tussen in administratieve kost

09 januari 2018
Teaser: 

Om de kwaliteit van de digitale tool MyRent Pro te kunnen blijven garanderen en verdere uitbreidingen mogelijk te maken, is de tool sinds 1 januari 2018 volledig betalend geworden. Concreet betekent dit dat voor de registratie van woninghuurovereenkomsten een administratieve kost van €5 (excl. BTW) wordt aangerekend. Voor alle andere huurovereenkomsten (handelshuur, pacht, gemeen, recht) was dit al €10 (excl. BTW). CIB Vlaanderen voorziet voor haar leden een ristorno van €5 per dossier.

Dit heeft tot gevolg dat voor de CIB-leden de volledige administratieve kost van €5 voor de huurovereenkomsten huisvesting door CIB Vlaanderen ten laste wordt genomen en voor alle andere huurovereenkomsten de kost wordt gehalveerd van €10 naar €5. Opgelet, de administratieve kost van €5 en €10 dekt de kost van de software en handling van MyRentPro. Het registreren van huurovereenkomsten voor huisvestiging blijft gratis wat registratierechten betreft. Voor alle andere huurovereenkomsten blijven de aan de FOD Financiën verschuldigde registratierechten ongewijzigd en worden deze rechtstreeks aan de FOD Financiën betaald.

Share: