Nieuwe EPB-eisen en methode voor niet-residentiële gebouwen vanaf 2017

25 januari 2016
Teaser: 

Voor niet-residentiële gebouwen met vergunningsaanvraag of melding moet je vanaf 2017 rekening houden met nieuwe EPB-eisen en een nieuwe rekenmethode.

Vandaag wordt een E-peil berekend voor nieuwe en ingrijpend gerenoveerde kantoren en scholen (volgens de EPU-rekenmethode), maar niet voor andere specifieke bestemmingen (ASB).

Volgend jaar: 'EPN-gebouwen'

Vanaf 2017 vormen kantoren, scholen en ASB samen de ‘niet-residentiële gebouwen’, afgekort ‘EPN-gebouwen’ (EnergiePrestatie van Niet-residentiële gebouwen). Welke EPB-eisen daarvoor gelden, vind je terug in de EPB-eisentabel van 2017.

De specifieke E-peileis voor een niet-residentieel gebouw, hangt af van de functies in dat gebouw: gezondheidszorg, handelsfunctie, logeerfunctie, … Hoe de E-peileis wordt bepaald, kan je lezen in ‘EPB-eisen voor EPN-eenheden’. De nieuwe rekenmethode vind je in de nieuwe bijlage VI ‘EPN-methode voor niet-residentiële gebouwen’ bij het Energiebesluit van 19 november 2010.

Hoe je een EPN-eenheid met verschillende niet-residentiële functies moet indelen, ligt nog niet vast in de regelgeving. Het ministerieel besluit dat de principes bepaalt, is in opmaak. De publicatie is in principe voorzien vóór de release van de software in juli.

Bron: Vlaams Energieagentschap

Share: