Samenwerkingsprotocol CIB/Vlanot: wie moet de nodige attesten opvragen?

24 september 2018
Teaser: 

Goed vijf jaar geleden ondertekenden de voorzitters van CIB Vlaanderen en van de Vlaamse Raad van het Notariaat (VlaNot) een samenwerkingsprotocol boordevol praktische afspraken. Het verkoopproces tussen vastgoedmakelaar en notaris vlotter laten verlopen: dat was en is nog steeds het doel. De komende weken staan we graag stil bij de verschillende werkafspraken. Vandaag in deel 1: wie moet de nodige attesten opvragen?

Dubbele aanvraag van attesten voorkomen
Het samenwerkingsakkoord bevat concrete afspraken en aanbevelingen om de administratieve afhandeling van een verkoop te versnellen, de kwaliteit van de afhandeling te garanderen en de kosten voor de consument niet onnodig te verhogen. Zo wil men vermijden dat zowel vastgoedmakelaars als notarissen attesten dubbel zouden aanvragen.

Artikel 12 van de Plichtenleer opgelegd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars stelt onder meer: "De vastgoedmakelaar zal aan zijn opdrachtgever de documenten en inlichtingen vragen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van zijn opdracht en zal indien nodig en binnen de grenzen van zijn mogelijkheden tot de passende verificaties overgaan, zodanig dat hij onder meer in de mogelijkheid wordt gesteld betrouwbare informatie over te maken aan de bij die opdracht betrokken personen."

Makelaar moet noodzakelijke info inwinnen
De vastgoedmakelaar moet dus de voor de verkoop noodzakelijke informatie inwinnen bij de aanvaarding van zijn opdracht. Het samenwerkingsakkoord neemt als uitgangspunt dat het de vastgoedmakelaar is die het verkoopdossier opstelt en de nodige attesten opvraagt. De vastgoedmakelaar kan zich uitzonderlijk tot de notaris van de verkoper wenden om de noodzakelijke attesten op te vragen, met uitzondering evenwel van keuringsattesten en technische informatie.

Clausule in verkoopopdracht
De vastgoedmakelaar moet in de verkoopopdracht ook een clausule opnemen. Daarin staat dat indien de opdrachtgever de bemiddelingsopdracht stopt of een andere notaris aanduidt, hij de gemaakte kosten voor de opgevraagde documenten zal vergoeden aan wie ze gemaakt heeft, zijnde de notaris en/of de vastgoedmakelaar.

Share: