Standpunten VLABEL rond hervorming verkooprechten: voorwaarde 'natuurlijke personen'

Teaser: 

Art. 2.9.4.2.11 VCF bepaalt in §1 dat in afwijking van artikel 2.9.4.1.1 het verkooprecht 7 % bedraagt voor overeenkomsten houdende zuivere aankoop, waarbij door een of meer natuurlijke personen samen en gelijktijdig de geheelheid volle eigendom van een woning wordt verkregen om er hun hoofdverblijfplaats te vestigen.’. Om van het 7%-tarief te kunnen genieten moet de koper dus een natuurlijke persoon zijn. Wordt het vastgoed aangekocht door een vennootschap of een andere rechtspersoon, dan kan het 7%-tarief sowieso niet toegepast worden.

Verder lezen?