Standpunten VLABEL rond hervorming verkooprechten: voorwaarde 'verplichte vermeldingen'

Teaser: 

Er moeten bepaalde vermeldingen opgenomen worden in de te registreren akte of het te registreren geschrift, waaruit blijkt dat de koper beroep wenst te doen op het 7%-tarief en de rechtenvermindering.

Verder lezen?