Uitvoerende Kamer niet mals voor vastgoedmakelaar die a priori geïnteresseerde met leefloon als kandidaat-huurder weigert

Teaser: 

Begin 2018 velde de Uitvoerende Kamer een tuchtuitspraak die extra in de verf zet hoe nauwgezet een vastgoedkantoor rekening moet houden met de antidiscriminatiewetgeving. Zelfs wanneer het inkomen van een geïnteresseerde onvoldoende hoog is om op een solvabele wijze te kunnen huren en dit van bij aanvang duidelijk is, moet een vastgoedmakelaar zich ervan weerhouden om de geïnteresseerde meteen af te wijzen. De Uitvoerende Kamer beklemtoonde in de uitspraak dat men personen niet zomaar de mogelijkheid tot kandidatuurstelling mag weigeren.

Verder lezen?