Visie van Vlaams Bouwmeester vindt draagvlak binnen vastgoedsector

12 december 2017
Teaser: 

Minder open ruimte innemen en compacter gaan wonen. Dat is de boodschap die we vanuit alle hoeken te horen krijgen én de essentie van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), ook wel de ‘betonstop’ genoemd. Ook Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck is een vurig pleitbezorger van de zogenaamde ‘verdichting’. Op het 18de Vastgoedcongres deelde hij zijn visie op stedenbouw, ruimtelijke ordening en wooncultuur.

“Met de grote principes zijn we het als vastgoedsector eens, alleen moet er nog een lange weg afgelegd worden vooraleer alle knelpunten weggewerkt zijn”, stelt CIB Vlaanderen, de grootste beroepsvereniging van vastgoedmakelaars en syndici.

Een recordaantal van 1.500 deelnemers zakte vrijdag 8 december af naar Oostende voor het grootste vastgoedcongres van het land. Het toont eens te meer aan dat het debat rond de toekomst van onze ruimtelijke ordening meer dan ooit leeft binnen de vastgoedsector. Met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck als centrale gast gaf de beroepsvereniging een stem aan een man die de confrontatie met het huidige denken rond ruimtelijke ordening niet schuwt. Van Broeck riep er de beleidsmakers op tot meer politieke moed.

“Het fenomeen van rap rap verkavelen nu het nog kan, baart me zorgen. Enkel met een daad van politieke moed kan dit fenomeen stopgezet worden, maar ik voel me door de beleidsmakers almaar meer gesteund. Steun die ik overigens ook ervaar bij de vastgoedsector. Een innovatieve vastgoedsector zal ook de vruchten plukken van een aangepast ruimtelijk beleid”, gaf de Vlaamse Bouwmeester tijdens zijn pleidooi aan.

Volgens CIB Vlaanderen is Van Broeck er als Bouwmeester echt in geslaagd om het debat rond onze toekomstige ruimtelijke ordening volop op gang te brengen.

Lees het volledige persbericht.

Share: