Vlaamse regering pakt leegstand aan

03 januari 2018
Teaser: 

Met nieuwe fiscale maatregelen wil de Vlaamse regering de leegstand in winkelgebieden én in winkelarme gebieden aanpakken. "Deze maatregel draagt bij tot een beter imago van een stad en zal wonen boven winkels stimuleren", zegt minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld).

Op haar laatste ministerraad van 2017 besliste de regering om de strenge voorwaarden af te schaffen waarmee iemand die een leegstaande winkel ombouwt tot woning drie jaar vrijstelling van onroerende voorheffing kan bekomen. Voortaan zal er een volledige vrijstelling voor vijf jaar worden bekomen als er een woning wordt gecreëerd boven een winkel in kernwinkelgebied of wanneer een winkel in winkelarm gebied wordt omgebouwd tot woning.

Wonen boven winkels stimuleren
"Wetgeving waar geen gebruik van wordt gemaakt, kan je best afschaffen of aanpassen", verwijst minister Tommelein naar de strenge voorwaarden die nu tot het verleden behoren. "Aangezien leegstand van winkelpanden nog steeds toeneemt, is deze maatregel van groot belang. Ze draagt bij tot een beter imago van een stad en zal wonen boven winkels stimuleren."

Sneeuwbaleffect
In België staat ongeveer tien procent van de winkelpanden leeg, bijna een verdubbeling tegenover 2009. In Oostende gaat het over 200 panden, in Gent over een kleine 500, in Antwerpen loopt het aantal op tot 1.400. "Als enkele panden leeg staan kan dit ook al snel voor een sneeuwbaleffect zorgen. De verwaarloosde indruk leidt er soms toe dat de rest van de buurt mee verloedert”, zegt Tommelein.

Bron: Belga

Share: