Vulgariserende bijlage bij woninghuurovereenkomst afgeschaft

Teaser: 

Naar aanleiding van het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet krijgen we geregeld vragen rond de vulgariserende bijlages die je onder de oude Federale Woninghuurwet moest toevoegen aan iedere woninghuurovereenkomst. Om papierwerk uit te sparen, is deze verplichting sinds 1 januari afgeschaft. In de plaats daarvan heeft de Vlaamse regering op www.woninghuur.vlaanderen een vulgariserende toelichting in de vorm van een brochure opgemaakt. Het volstaat om in de schriftelijke huurovereenkomst naar deze vulgariserende toelichting te verwijzen.

Verder lezen?