Wekelijks 232 huurders bedreigd met uithuiszetting

02 september 2019
Teaser: 

In 2018 dreigden in Vlaanderen 12.070 huurders uit hun huis gezet te worden, blijkt uit nieuwe cijfers van de OCMW’s. Er is ook niet meteen verbetering in zicht. Het aantal huurconflicten gaat dit jaar zelfs nog in stijgende lijn.

Per week werden vorig jaar 232 huurders bedreigd met uithuiszetting. Het gaat om huurders van wie de verhuurder naar het vredegerecht stapt om het huurcontract te laten ontbinden. De vrederechter brengt in zo’n geval het OCMW op de hoogte in de hoop een oplossing te vinden. Vaak tevergeefs.

Het aantal mensen dat uit de woning dreigt te worden gezet, blijft de jongste jaren min of meer stabiel. “Maar de cijfers blijven wel dramatisch hoog, zeker als je weet dat hier ook gezinnen met kinderen tussen zitten”, zegt Wim Dries, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), dat de cijfers uitbrengt. “Alle overheden deden inspanningen maar toch slagen we er niet in de spiraal te doorbreken. Dit mag nochtans niet het nieuwe normaal worden.”

Stijgend aantal huurconflicten
De cijfers van de OCMW’s zijn een deel van het verhaal. Uit cijfers die De Morgen opvroeg bij de vredegerechten blijkt namelijk dat het aantal ‘gewone’ huurconflicten, waarbij geen uithuiszetting wordt gevraagd, dit jaar zelfs nog aan het stijgen is in vergelijking met 2018. Dat soort conflicten, vaak omwille van achterstallen door de huurder of door het niet naleven van plichten, kunnen een voorbode zijn voor een latere uithuiszetting.

Volgens Lode Vrancken, vrederechter in Genk en woordvoerder van de Vereniging van Vrederechters en Politierechters, moeten de ‘ergste maanden’ overigens nog komen. “Het najaar is op het vlak van huurgeschillen veelal het drukst.”

Meer sociale woningen nodig
Volgens de VVSG is er dringend meer aandacht nodig voor de problematiek. De vereniging vraagt de centrale overheden om samen met de lokale besturen voor een globale aanpak te zorgen. Dat betekent onder andere hogere minimuminkomens, meer steun voor huurbemiddeling en verdere uitbereiding voor huursubsidie en -premie.

De VVSG vraagt ook dat de centrale overheden meer inzetten op sociale woningen. Ze gaat daarmee in tegen de startnota voor de onderhandelingen van een nieuwe Vlaamse regering, die N-VA-voorzitter Bart De Wever opstelde. Daarin staat dat de Vlaamse regering vooral moet inzetten op renovatie van bestaande sociale woningen.

Bron: De Morgen

Lees het volledige artikel.

Share: