NieuwsRSS

Eind vorig jaar is de nieuwe BIV-plichtenleer in werking getreden. De bepalingen uit het nieuwe reglement van plichtenleer zijn grotendeels gelijk gebleven aan de voorgaande versie, op een paar belangrijke wijzigingen na. Een belangrijke wijziging situeert zich op het vlak van vorming. Waar er tot voor kort een vormingsverplichting bestond van 20 uur gespreid over twee jaar, geldt er sinds 1 januari 2019 een vormingsplicht van 10 uur per deelkolom per kalenderjaar. Wie dus op beide deelkolommen ingeschreven staat, zal voortaan 20 uur permanente vorming per kalenderjaar moeten volgen.

11/02/2019

Wil je een huis verkopen van 600.000 euro of meer, dan kun je daar maar beter een zwembad bij hebben. “Potentiële kopers ­komen vaak niet meer kijken als er geen zwembad is of geen mogelijkheid om er een aan te leggen”, zegt Frédéric Van Blerk van vastgoedkantoor Engel & Volkers.

11/02/2019

Tijdens de laatste maanden voor de verkiezingen zullen nog een aantal cruciale dossiers de revue passeren. Denken we maar aan de hervorming van de woningkwaliteitsnormering. Deze materie is voor elke vastgoedmakelaar van cruciaal belang, zeker voor wie actief is in verhuurbemiddeling, de verkoop van vastgoed om te verhuren of rentmeesterschap. De geplande wijzigingen zullen immers een verregaande impact hebben op zowel de normen van de Vlaamse Wooncode zelf, als op de wijze waarop deze worden gehandhaafd (de controles, sancties, …). De regelgeving is grotendeels klaar en ligt nu voor bij de Raad van State. Nadat de Raad advies heeft uitgebracht zullen de wijzigingen ingediend worden bij het Vlaams Parlement. Streefdatum om de hervorming in werking te laten treden is 1 januari 2021.

05/02/2019

Eind vorig jaar werd de woningpas gelanceerd. In dit gratis digitaal paspoort vindt de eigenaar voortaan in één oopopslag alle beschikbare info van z'n woning terug. Wat krijg je er vandaag al in te zien? Wat voorziet de woningpas in de nabije toekomst? Hoe krijg je toegang? Vervangt de woningpas een architect? Ontdek hieronder het antwoord op de meest voorkomende vragen.

05/02/2019

Mensen die een huis, appartement of bouwgrond erven, krijgen voortaan bij de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) de mogelijkheid om voor de aangifte van de erfenis een schatting te vragen van het vastgoed. Dat heeft Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters aangekondigd.

05/02/2019

De laatste jaren wordt er volop ingezet op het installeren van optische rookmelders, in het bijzonder op de private huurmarkt. Daarbij werden een aantal belangrijke deadlines vastgelegd. De laatste deadline - voor bestaande huurcontracten voor woningen gebouwd na 1945 -  is op 1 januari verstreken. Voortaan moeten alle huurwoningen dus verplicht met rookmelders uitgerust zijn.

04/02/2019

De winkelleegstand in België is vorig jaar voor het elfde jaar op rij toegenomen. Van alle winkelpanden staat er nu 10,3 procent leeg. Dat blijkt uit een nieuw rapport van retailonderzoeksgroep Locatus.

01/02/2019

Pagina's