NieuwsRSS

De CIB studiedienst krijgt geregeld vragen over het plaatsen van rookmelders in de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen. Hoe zit de vork vandaag in de steel? En wat brengt de toekomst? Op 1 januari 2021 verandert er immers één en ander. Zowel voor syndici als voor mede-eigenaars is het belangrijk om daar rekening mee te houden.

30/10/2019

Krachtens art. 577-11 BW dient men zich voorafgaand aan een verkoop tot de syndicus te wenden om bepaalde informatie te bekomen, waaronder een overzicht van de nog verschuldigde bedragen door de verkopende mede-eigenaar. De Wet op de Mede-Eigendom stelt echter niet dat dit overzicht sluitend moet zijn. Zo kan de verkopende mede-eigenaar het feit dat een bepaalde kost die later wordt nagevorderd, in het overzicht ontbreekt, niet als reden inroepen om de betaling te weigeren. Dit al zeker niet wanneer de afrekeningen het resultaat zijn van facturen van derden die pas naderhand zijn binnengelopen.

30/10/2019

De Vlaamse regering heeft vorige week vrijdag principieel beslist om de sloop- en heropbouwpremie te verlengen tot eind 2020. 

29/10/2019

De prijzen van huizen en appartementen in ons land blijven stijgen. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen voor de periode juli-augustus-september, maar dat is dus nog vóór de aankondiging dat de woonbonus zou verdwijnen. Dat nieuws zorgde in oktober voor een ware rush op woningen: het aantal transacties steeg in oktober (tot dusver) met liefst 43 procent. 

29/10/2019

De aanmelding van een vakantiewoning is gekoppeld aan het logies en aan de persoon van de exploitant, niet aan de activiteiten van een aangestelde tussenpersoon (toeristisch verhuurkantoor). In geval van wijzigingen aan het logies (bijvoorbeeld de contactgegevens, het aantal slaapplaatsen, …) moet dit gemeld worden aan Toerisme Vlaanderen, zodat de gegevens waarover de administratie beschikt up-to-date blijven. Bij een verandering van exploitant (door verkoop, vererving, …) vervalt de aanmelding van rechtswege en moet er opnieuw aangemeld worden. Wijzigingen op vlak van een bemiddelend verhuurkantoor hebben echter geen enkele link met de aanmelding en hebben er dus ook geen impact op. Toch zijn er enkele aandachtspunten. We overlopen twee scenario’s:  het toevoegen van een reeds aangemeld pand aan de portefeuille en het verlies van een aangemeld pand uit de portefeuille.

28/10/2019

De afschaffing van de woonbonus was de afgelopen weken niet uit de media weg te denken. Terecht: de impact voor vastgoedkopers is immens. De berichtgeving was echter niet altijd even constructief. ‘KUL-econoom Sven Damen voorspelt dat de afschaffing van de woonbonus de huizenprijzen met 10% kan doen dalen’, luidde een krantenkop. Een onheilsboodschap dus, of in het slechtste scenario een self-fulfilling prophecy. En dat terwijl niemand erbij wint om de vastgoedmarkt extra onder vuur te nemen. Bovendien moeten we de krantentitels met meer dan één korrel zout nemen. 

21/10/2019

Op 24 september ondertekenden de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) van de vastgoedsector (PC 323) de lang verwachte en fel besproken cao die een nieuwe functieclassificatie voor de loontrekkenden invoert.  Alle bedrijven in de vastgoedsector moeten deze classificatie tegen eind dit jaar doorvoeren. Toch raden we iedereen aan er nu al mee aan de slag te gaan.

21/10/2019

Pagina's