NieuwsRSS

Wat al langer aangekondigd is, staat nu vast: het asbestinventarisatieattest komt eraan. Het betreft een nieuwe informatieplicht ten opzichte van kandidaat-kopers. Aangezien er nog uitvoeringsbepalingen vereist zijn, treedt de nieuwe regeling voorlopig nog niet in werking. Volgens de planning van OVAM zou het attest van kracht moeten zijn op 1 januari 2022. De grote krijtlijnen liggen intussen wel al vast.

02/07/2019

Naast het asbestinventarisatieattest zijn er bij de recente wijziging van het Materialendecreet nog een aantal maatregelen genomen met het oog op het reduceren van blootstellingsrisico’s door asbest. In tegenstelling tot het asbestattest zijn deze maatregelen wel onmiddellijk van kracht (sinds 27 april 2019). Het betreft zowel een beheersplicht als diverse verbodsbepalingen met betrekking tot daken en gevels waarin asbest verwerkt zit.

02/07/2019

De uitzondering, voorzien in artikel 52,2°, tweede lid Pachtwet, op grond waarvan de pachter toch een recht van voorkoop geniet bij verkoop van het pachtgoed aan een naast familielid als de pachter zelf een naast familielid is, heeft geen voorrang op artikel 52,4° van de Pachtwet. Op grond van dit laatste artikel geniet de pachter geen voorkooprecht bij verkoop aan een mede-eigenaar van een aandeel in de eigendom van het pachtgoed. De uitzondering voorzien in artikel 52,2°, tweede lid geldt niet als uitzondering op artikel 52,4° Pachtwet.

01/07/2019

Wie een bouwmisdrijf begaat, loopt een grotere kans op een boete. Tot voor kort bleven bouwmisdrijven nog heel vaak ongestraft omdat het parket ze veelal seponeerde. Om het gevoel van straffeloosheid tegen te gaan, legt de Vlaamse overheid zelf boetes op.

01/07/2019

Wanneer in de statuten van een gebouw duidelijk werd bepaald dat de bekleding en de versiering van de gevels gemeenschappelijk is, kan de algemene vergadering niet zonder meer oordelen dat de eigenaar van een dakappartement zelf moet instaan voor het schilderen van de voor- en achtergevel. En al helemaal niet wanneer over dit standpunt niet werd gestemd.

26/06/2019

Op 24 mei keurde de Vlaamse regering een hervorming van de woningkwaliteitsnormen definitief goed. Een van de hoofdpunten is de gewijzigde dakisolatienorm. Vanaf 1 januari 2020 zullen er geen strafpunten worden toegekend, wanneer de (mede-)eigenaar beschikt over een EPC met een voldoende laag kengetal. Deze wijziging heeft niet alleen consequenties voor (mede-)eigenaars (en huurders), maar ook voor de syndici. Die hebben de voorbije jaren in veel gebouwen aan de kar getrokken om de plaatsing van dakisolatie goedgekeurd te krijgen, gezien het verstrengingspad richting 2020. Nu wordt er in de laatste rechte lijn een uitzonderingsmogelijkheid geïntroduceerd. Het spreekt voor zich dat dit vragen oproept. De CIB studiedienst heeft enkele vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

26/06/2019

Wil je helemaal mee zijn met de laatste trends en ontwikkelingen in syndicusland? Dan ben je bij VIVO aan het juiste adres. Van de klassiekers tot een ruim aanbod aan nieuwe opleidingen: ook in het najaar kan je genieten van een uitgebreid opleidingsaanbod op jouw maat.

26/06/2019

Pagina's