NieuwsRSS

Vorig jaar werden bijna 253.000 hypothecaire kredieten afgesloten voor een totaalbedrag van bijna 34 miljard euro, exclusief herfinancieringen. Vooral in de tweede helft van 2018 trok de kredietverlening weer sterk aan. Dat meldt bankenfederatie Febelfin op basis van de statistieken inzake hypothecair krediet van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

31/01/2019

Dankzij de nieuwe Kraakwet is het een stuk eenvoudiger geworden om bezetters te (laten) ontruimen uit een pand. Ook wanneer de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw bezet worden, kan er sneller en daadkrachtiger gehandeld worden. Eind 2017 velde de vrederechter in Schaarbeek in dat opzicht een belangwekkend vonnis.

31/01/2019

Een Europese richtlijn verplicht alle lidstaten een UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) op te richten. Het register houdt informatie bij over de uiteindelijke begunstigde van een vennootschap, die zich bijvoorbeeld achter verschillende entiteiten kan verbergen. Zo hoopt de overheid anonieme vermogens boven water te halen in de strijd tegen witwaspraktijken en fiscale fraude. Alle vennootschappen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en andere vergelijkbare juridische constructies zijn verplicht om tegen uiterlijk 31 maart 2019 informatie over hun uiteindelijke begunstigde(n) aan het register te verstrekken. Via verschillende syndici kregen we de vraag of de verenigingen van mede-eigenaars ook onderworpen zijn aan de UBO- registratieplicht. Het antwoord is volmondig nee.

31/01/2019

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling bijklust, mag sinds 15 juli 2018 onder bepaalde voorwaarden tot 6.130 euro per jaar bijverdienen zonder dat hij daarop belastingen of sociale bijdragen hoeft te betalen, zij het uiteraard onder bepaalde voorwaarden. Daarenboven moet het gaan om verenigingswerk, diensten van burger naar burger of activiteiten in een deeleconomie. Belangrijk om te weten voor de syndici: het onbelast klusjes uitvoeren voor een vereniging van mede-eigenaars kan niet!

31/01/2019

Naar aanleiding van het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet krijgen we geregeld vragen rond de vulgariserende bijlages die je onder de oude Federale Woninghuurwet moest toevoegen aan iedere woninghuurovereenkomst. Om papierwerk uit te sparen, is deze verplichting sinds 1 januari afgeschaft. In de plaats daarvan heeft de Vlaamse regering op www.woninghuur.vlaanderen een vulgariserende toelichting in de vorm van een brochure opgemaakt. Het volstaat om in de schriftelijke huurovereenkomst naar deze vulgariserende toelichting te verwijzen.

29/01/2019

De gemiddelde verkoopprijs van een huis in België is vorig jaar met bijna 5 procent gestegen, tot 251.584 euro. “De eerste betekenisvolle groei in vijf jaar”, zo zegt de notarissenfederatie. Het aantal vastgoedtransacties bereikte een nieuw record.

23/01/2019

Pagina's