NieuwsRSS

Bij twee op de drie verhuringen op de Vlaamse vastgoedmarkt gaat het om appartementen. De gemiddelde huurprijs ervan heeft de grens van 700 euro bereikt. Intussen slinkt het aantal huurhuizen zienderogen. Dat blijkt uit de eerste CIB-Huurbarometer, waarbij meer dan 36.000 in 2018 ondertekende woninghuurcontracten in Vlaanderen geanalyseerd werden. Weinig verrassend blijkt Vlaams-Brabant de duurste provincie om te huren (gem. €896). Bij de Vlaamse centrumsteden spannen Mechelen (€808) en Antwerpen (€806) de kroon. In Mechelen is dat vooral omdat er in 2018 vrij veel rijhuizen werden verhuurd; Antwerpen is voor quasi alle woningtypes de duurste stad.

23/04/2019

Op 1 januari 2018 trad de zogenaamde Codex-trein in werking, een verzameldecreet tjokvol wijzigingen aan de regelgeving inzake ruimtelijke ordening. Een van deze wijzigingen is tot op heden enigszins onder de radar gebleven, maar heeft ontegensprekelijk een impact op de vastgoedpraktijk: het afsplitsen van een stuk van een perceel voor één onbebouwde kavel wordt niet langer gezien als ‘verkavelen’. Er is dus geen verkavelingsvergunning meer voor vereist.

12/04/2019

Sinds 1 juni 2018 is geen sprake meer van het klein en groot beschrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI). In de plaats is er een tarief van 7% voor alle gezinswoningen. voor Voor bescheiden woningen met een aankoopprijs tot 200.000 euro is er een vrijstelling op de eerste schijf van 80.000 euro (rechtenvermindering of korting van €5.600). “Maar is die rechtenvermindering ook cumuleerbaar met de meeneembaarheid van de verkooprechten?”, vroeg een CIB-lid ons onlangs. Het antwoord is ja.

12/04/2019

Belangrijk om te weten voor vastgoedmakelaars die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de mogelijkheid om te starten met de publiciteit voor een onroerend goed ondanks het ontbreken van stedenbouwkundige informatie na een wachttijd van 30 dagen, zal pas toegestaan zijn vanaf 1 september 2019 (in plaats van de vooropgestelde datum van 20 april).

12/04/2019

Wie de voorbije weken een woonkrediet afsloot, deed dat aan historisch lage tarieven.

11/04/2019

De gemiddelde prijs van een appartement aan de Belgische kust is voor het eerst sinds 2014 gedaald. Dat meldt de Federatie van het Notariaat (Fednot).

10/04/2019

Naast ras, etniciteit, handicap, … is ook vermogen één van de gronden waarop een verhuurder tijdens de selectieprocedure geen onderscheid mag maken. Uiteraard mag een verhuurder wel rekening houden met de hoogte van het inkomen (de solvabiliteit), maar niet met de bron ervan. Zo mag het niet relevant zijn of de kandidaat-huurder een loon uit arbeid ontvangt, dan wel een werkloosheidsuitkering, wanneer deze beide even hoog liggen. Het a priori weigeren van een vervangingsinkomen, zonder zelfs maar te kijken naar de hoogte ervan, zal door de rechtbank als discriminerend gedrag worden aanzien. Dat bewijst een recent akkoordvonnis, afgesloten voor de rechtbank van eerste aanleg in Leuven.

08/04/2019

Pagina's