NieuwsRSS

Het correct notuleren van de beslissingen van de algemene vergadering en van materies die ter stemming worden voorgelegd is fundamenteel opdat aan één en ander het juiste gevolg kan worden gegeven én opdat de rechter zich een juist beeld kan vormen bij eventuele betwistingen. Onzorgvuldig opgestelde, onduidelijke of niet éénduidig te interpreteren notulen zullen de positie van de VME in eventuele procedures ernstig ondergraven. Dat bewijs een recent vonnis van de vrederechter in Veurne.

28/08/2019

De impact van het nieuwe EPC+ op het sneller verkopen/verhuren van een woning lijkt vrij hoog, zo blijkt uit een recente bevraging van het Vlaams Energieagentschap bij 100 vastgoedkantoren. Meer dan de helft van de vastgoedmakelaars geeft aan dat een woning met een goed energielabel niet alleen sneller van de markt af is, maar vaak ook aan een hogere prijs van de hand gaat.

26/08/2019

Sinds 1 april 2017 moet elke vakantiewoning die aan toeristen wordt verhuurd, beschikken over een brandveiligheidsattest. Cruciaal daarbij is de aanwezigheid van twee aparte vluchtwegen. In verschillende gebouwen is het niet evident om de tweede vluchtweg te realiseren. In bepaalde omstandigheden kan die echter via de terrassen lopen, mits aan enkele voorwaarden is voldaan. Dat heeft de Technische Commissie Brandveiligheid bevestigd, bij het toekennen van een recente afwijking voor een appartement in de Royal Ascot in Oostende.

26/08/2019

Belangrijke reminder voor vastgoedmakelaars die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de mogelijkheid om te starten met de publiciteit voor een onroerend goed ondanks het ontbreken van stedenbouwkundige informatie na een wachttijd van 30 dagen, gaat in vanaf 1 september 2019.

26/08/2019

In Vlaanderen werden vorig jaar 3.341 woningen onbewoonbaar verklaard. Het aantal onbewoonbare woningen stond eind december op 7.823, een record. In 2010 ging het om 5.725 woningen. Dat blijkt uit het jaarverslag Woningkwaliteit van Wonen Vlaanderen.

22/08/2019

Het aantal transacties van losse parkeerplaatsen (zonder een woning erbij) is in de eerste helft van dit jaar plots met 21% gestegen in Vlaanderen. Verhuurders verdienen gemiddeld minder dan aan een woning, maar het risico op gedoe is ook kleiner.

22/08/2019

De sterke vraag en het krimpende aanbod op de vastgoedmarkt drijven de prijzen op. Goedkopere huizen en appartementen worden sneller duurder dan woningen in het luxe- en vaak ook het modale segment. Dat geldt voor vrijwel alle Vlaamse centrumsteden, al zijn er grote verschillen.

21/08/2019

Pagina's