NieuwsRSS

Wil je bij het promoten van een vakantiewoning graag werken met sterren? Dat kan via de comfortclassificatie van Toerisme Vlaanderen. Groot voordeel is dat deze sterren niet alleen extra ‘cachet’ geven maar ook de vergelijking toelaten met andere vakantiewoningen. Zeker voor de beter uitgeruste logies is dat een mooie troefkaart. Het aanvragen van sterren is gratis maar de vakantiewoning moet wel erkend zijn.

25/06/2019

De rentevoeten op woonleningen blijven zakken en hebben nieuwe laagterecords bereikt. Maar Belgisch vastgoed wordt steeds duurder.

25/06/2019

De pachtwet is niet van toepassing op een overeenkomst tot oprichting van een landbouwvennootschap, die werd gesloten tussen de eigenaar van een land- of tuinbouwbedrijf en de exploitant ervan voor een duur van minstens 27 jaar. Sluit de pachter evenwel een overeenkomst tot oprichting van een landbouwvennootschap met een derde, dan blijft de Pachtwet van toepassing op de bestaande pachtovereenkomst tussen de verpachter en de pachter. Zo oordeelde het Hof van Cassatie.

24/06/2019

Het nieuwe Logiesdecreet biedt de mogelijkheid om vrijwillig de erkenning van je vakantiewoningen aan te vragen. Dat heeft verschillende voordelen. De procedure is bovendien gratis en er zijn geen extra voorwaarden aan verbonden. Als na een controle ter plaatse wordt vastgesteld dat alles in orde is, zal de erkenning worden toegekend. In de praktijk blijkt wel dat er wat extra werk kruipt in de administratieve voorbereiding. Anderzijds is de feedback van verhuurders (zeer) positief.

24/06/2019

Sinds 15 juni gelden er in Vlaanderen soepelere voorwaarden om gebruik te maken van de gratis verzekering 'gewaarborgd wonen'.

20/06/2019

21.700 Brusselaars verhuisden vorig jaar naar Vlaanderen. Dat is een record, en 2,5 keer meer dan het aantal Vlamingen dat de omgekeerde beweging maakt. Dat bericht Het Belang van Limburg vandaag op basis van cijfers van Binnenlandse Zaken die vastgoedorganisatie CIB Vlaanderen onderzocht.

19/06/2019

Een vrederechter in Hamme in Oost-Vlaanderen heeft voor het eerst een sociale huisvestingsmaatschappij gelijk gegeven nadat ze privé-onderzoekers had ingeschakeld om na te gaan of huurders in het buitenland een huis hebben. Dat zegt VRT NWS.

19/06/2019

Pagina's