NieuwsRSS

Het Inspectieprotocol voor de energiedeskundigen is in het kader van het EPC gemeenschappelijke delen geüpdatet en bevat o.m. meer informatie met betrekking tot het plaatsbezoek van de energiedeskundige bij de opmaak van het EPC gemeenschappelijke delen.

25/09/2019

Het Inspectieprotocol voor de energiedeskundigen is in het kader van het EPC gemeenschappelijke delen geüpdatet en bevat o.m. meer informatie met betrekking tot de zaken/gebouwdelen die behoren tot de gemeenschappelijke delen.

25/09/2019

Het EPC gemeenschappelijke delen is 10 jaar geldig, vanaf de datum van de opmaak ervan. Na tien jaar zal men dus steeds een nieuw EPC moeten aanvragen.

25/09/2019

Enkele modaliteiten van het EPC gemeenschappelijke delen.

25/09/2019

Het EPC van de gemeenschappelijke delen wil een instrument zijn om de eigenaars en de gebouwbeheerder wegwijs te maken in de energieprestatie van het gebouw en hen te informeren over de stappen die best gezet worden om de energiezuinige renovatie op te starten. De informatie uit het EPC van de gemeenschappelijke delen wordt gebruikt als het EPC van een appartement in het gebouw wordt opgesteld.

25/09/2019

Het EPC spreekt zich specifiek uit over de energetische prestaties van de gemene delen van een gebouw. In het bijzonder gaat het hierbij over de gebouwschil, te weten de gevels en het dak, en over de collectieve installaties (indien aanwezig). De bevindingen zullen bijgevolg specifiek geënt zijn op de delen, die behoren tot de mede-eigendom en waarover de algemene vergadering alle relevante beslissingen dient te nemen. Hetzelfde geldt voor de aanbevelingen die in het EPC zijn opgenomen.

25/09/2019

De gerechtelijke nietigverklaring van de benoeming van een syndicus wegens het ontbreken van een beroepserkenning resulteert niet linea recta in de nietigverklaring van de door deze syndicus opgemaakte afrekeningen. De nietigheid betreft immers enkel de relatie tussen deze syndicus en de VME. Wanneer een mede-eigenaar enkele destijds genomen beslissingen van de Algemene Vergadering betwist, dient hij of zij aan te tonen dat deze onregelmatig, bedrieglijk of onrechtmatig genomen zouden zijn.

25/09/2019

Pagina's