NieuwsRSS

Wanneer bij de opmaak en het uitsturen van de dagorde voor de Algemene Vergadering (AV) bepaalde essentiële vormvoorschriften (zoals het bijvoegen van de begrotingsramingen) worden miskend, zal dit resulteren in absolute nietigheid van de aangevochten beslissingen. Inzake het verkrijgen van toegang tot een privatief gedeelte is het opeisen van een duplicaatsleutel te verregaand. Een mede-eigenaar kan enkel verplicht worden tot het verlenen van zijn medewerking bij het maken van een afspraak.

26/04/2019

Sedert 1 januari 2019 beschikt de Vereniging van Mede-eigenaars over een wettelijk, in de Hypotheekwet verankerd, voorrecht. Doel daarvan is te garanderen dat schulden aan de Vereniging van Mede-eigenaars prioritair worden uitbetaald. Recent mochten wij van één van onze leden vernemen dat een Vereniging van Mede-eigenaars met de toepassing van het voorrecht ca. €14.800 aan achterstallen kon recupereren.

26/04/2019

Op 26 mei trekken we met z'n allen naar de stembus. Net zoals vijf jaar geleden heeft CIB Vlaanderen ook nu een Memorandum klaargestoomd dat voor de verschillende politieke partijen in ons land op vastgoedvlak een leidraad moet zijn voor de komende legislatuur. Met dit Memorandum wil CIB Vlaanderen actief bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen die we met de overheid gemeen hebben: betaalbaar wonen, een stabiele en vlot werkende vastgoedmarkt, een doortastend klimaatbeleid, een toekomstgerichte ruimtelijke ordening, …én niet te vergeten de zo belangrijke appartementsreflex.

26/04/2019

Nog nooit werden in België zo veel vastgoedtransacties afgesloten als in het eerste kwartaal van dit jaar. En nooit kostte een appartement meer. In vergelijking met het vierde kwartaal van vorig jaar nam het aantal transacties met 5,5 procent toe, blijkt uit cijfers van de notarisfederatie. In vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder werd 8 procent meer vastgoed verkocht.

24/04/2019

Nog nooit werden in België zo veel vastgoedtransacties afgesloten als in het eerste kwartaal van dit jaar. En nooit kostte een appartement meer.

23/04/2019

Bij twee op de drie verhuringen op de Vlaamse vastgoedmarkt gaat het om appartementen. De gemiddelde huurprijs ervan heeft de grens van 700 euro bereikt. Intussen slinkt het aantal huurhuizen zienderogen. Dat blijkt uit de eerste CIB-Huurbarometer, waarbij meer dan 36.000 in 2018 ondertekende woninghuurcontracten in Vlaanderen geanalyseerd werden. Weinig verrassend blijkt Vlaams-Brabant de duurste provincie om te huren (gem. €896). Bij de Vlaamse centrumsteden spannen Mechelen (€808) en Antwerpen (€806) de kroon. In Mechelen is dat vooral omdat er in 2018 vrij veel rijhuizen werden verhuurd; Antwerpen is voor quasi alle woningtypes de duurste stad.

23/04/2019

Op 1 januari 2018 trad de zogenaamde Codex-trein in werking, een verzameldecreet tjokvol wijzigingen aan de regelgeving inzake ruimtelijke ordening. Een van deze wijzigingen is tot op heden enigszins onder de radar gebleven, maar heeft ontegensprekelijk een impact op de vastgoedpraktijk: het afsplitsen van een stuk van een perceel voor één onbebouwde kavel wordt niet langer gezien als ‘verkavelen’. Er is dus geen verkavelingsvergunning meer voor vereist.

12/04/2019

Pagina's