NieuwsRSS

Wanneer in de statuten van een gebouw duidelijk werd bepaald dat de bekleding en de versiering van de gevels gemeenschappelijk is, kan de algemene vergadering niet zonder meer oordelen dat de eigenaar van een dakappartement zelf moet instaan voor het schilderen van de voor- en achtergevel. En al helemaal niet wanneer over dit standpunt niet werd gestemd.

26/06/2019

Op 24 mei keurde de Vlaamse regering een hervorming van de woningkwaliteitsnormen definitief goed. Een van de hoofdpunten is de gewijzigde dakisolatienorm. Vanaf 1 januari 2020 zullen er geen strafpunten worden toegekend, wanneer de (mede-)eigenaar beschikt over een EPC met een voldoende laag kengetal. Deze wijziging heeft niet alleen consequenties voor (mede-)eigenaars (en huurders), maar ook voor de syndici. Die hebben de voorbije jaren in veel gebouwen aan de kar getrokken om de plaatsing van dakisolatie goedgekeurd te krijgen, gezien het verstrengingspad richting 2020. Nu wordt er in de laatste rechte lijn een uitzonderingsmogelijkheid geïntroduceerd. Het spreekt voor zich dat dit vragen oproept. De CIB studiedienst heeft enkele vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

26/06/2019

Wil je helemaal mee zijn met de laatste trends en ontwikkelingen in syndicusland? Dan ben je bij VIVO aan het juiste adres. Van de klassiekers tot een ruim aanbod aan nieuwe opleidingen: ook in het najaar kan je genieten van een uitgebreid opleidingsaanbod op jouw maat.

26/06/2019

Wil je bij het promoten van een vakantiewoning graag werken met sterren? Dat kan via de comfortclassificatie van Toerisme Vlaanderen. Groot voordeel is dat deze sterren niet alleen extra ‘cachet’ geven maar ook de vergelijking toelaten met andere vakantiewoningen. Zeker voor de beter uitgeruste logies is dat een mooie troefkaart. Het aanvragen van sterren is gratis maar de vakantiewoning moet wel erkend zijn.

25/06/2019

De rentevoeten op woonleningen blijven zakken en hebben nieuwe laagterecords bereikt. Maar Belgisch vastgoed wordt steeds duurder.

25/06/2019

De pachtwet is niet van toepassing op een overeenkomst tot oprichting van een landbouwvennootschap, die werd gesloten tussen de eigenaar van een land- of tuinbouwbedrijf en de exploitant ervan voor een duur van minstens 27 jaar. Sluit de pachter evenwel een overeenkomst tot oprichting van een landbouwvennootschap met een derde, dan blijft de Pachtwet van toepassing op de bestaande pachtovereenkomst tussen de verpachter en de pachter. Zo oordeelde het Hof van Cassatie.

24/06/2019

Het nieuwe Logiesdecreet biedt de mogelijkheid om vrijwillig de erkenning van je vakantiewoningen aan te vragen. Dat heeft verschillende voordelen. De procedure is bovendien gratis en er zijn geen extra voorwaarden aan verbonden. Als na een controle ter plaatse wordt vastgesteld dat alles in orde is, zal de erkenning worden toegekend. In de praktijk blijkt wel dat er wat extra werk kruipt in de administratieve voorbereiding. Anderzijds is de feedback van verhuurders (zeer) positief.

24/06/2019

Pagina's