CIB Vlaanderen en Federatie Vrije Beroepen sluiten samenwerkingsovereenkomst

CIB Vlaanderen ondertekende vorige week een samenwerkingsovereenkomst met de Federatie Vrije Beroepen (FVB), aangesloten bij UNIZO. Het mag duidelijk zijn dat deze partnership een nieuwe stap betekent in de richting van de verdere professionalisering van ons beroep. "De rol en het marktaandeel van de vastgoedmakelaar zijn de laatste decennia onmiskenbaar groter geworden", zegt CIB Vlaanderen voorzitter Stephan Coenen. "We informeren, begeleiden en ondersteunen onze leden. Dankzij de samenwerking met de Federatie Vrije Beroepen zal deze ondersteuning nog versterkt worden."

De Federatie Vrije Beroepen is de representatieve interprofessionele organisatie voor het vrije beroep. Ze bundelt de krachten van 25 representatieve beroepsorganisaties. De Federatie biedt advies, een netwerk en belangenbehartiging voor vrije beroepen.

De samenwerking met de Federatie Vrije Beroepen is voor CIB Vlaanderen niet helemaal nieuw. Zo zetelden we al samen in verschillende werkgroepen en commissies en hebben we met meerdere bij FVB aangesloten organisaties samenwerkingsovereenkomsten lopen. De meest bekende samenwerking is ongetwijfeld deze met de Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN). De modelverkoopovereenkomsten voor Vlaanderen, en zeer recent deze voor Brussel, werden opgemaakt en gevalideerd door beide beroepsorganisaties, en zijn voor de vastgoedmakelaar en de consument het tastbare resultaat van de goede samenwerking met het notariaat. Net zoals we ook met de Vlaamse Architectenorganisatie NAV een vruchtbaar partnership aangegaan zijn.

“Samenwerken is de boodschap”

Samenwerken is ook voor beroepsverenigingen de boodschap. Eerst en vooral via het uitwisselen van informatie. Daarnaast is het belangrijk om op heel wat domeinen - samen met andere beroepsverenigingen - standpunten te verdedigen. FVB legt hier alvast sterk de nadruk op. Ze is dan ook de enige interprofessionele beroepsvereniging in Vlaanderen die vooral aandacht heeft voor de beleidsmateries van de vrije beroepen. En hier komt heel wat bij kijken: van de beroepsreglementering en titelbescherming tot de plichtenleer, het sociaal statuut van zelfstandigen, fiscaliteit, economische regelgeving en consumentenrecht.

Europa vormt de basis van veel regelgeving. Het is dus belangrijk om erop toe te zien dat de Europese regelgeving werkbaar blijft voor de Vlaamse ondernemer, vastgoedmakelaar en consument. En het is een kwestie van  alert te blijven wanneer deze Europese regelgeving wordt omgezet in Belgische en/of Vlaamse regelgeving. Om een voorbeeld te geven: het EPC vindt zijn oorsprong in Europese regelgeving en toch zien we dat de regelgeving inzake EPC erg verschillend is in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Ook wanneer we vergelijken met de buurlanden zien we duidelijke verschillen. Zo is het EPC in Vlaanderen een verplicht certificaat bij verkoop, terwijl het in Nederland bij verkoop niet verplicht is.

“Dienstverlening verder uitbreiden”

Via de samenwerkingsovereenkomst met FVB wil CIB Vlaanderen de bestaande samenwerking vaste vorm geven en deze verder uitdiepen. Bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst was FVB opgetogen dat nu ook de grote groep van Vlaamse Vastgoedmakelaars zich aansloot. CIB Vlaanderen is met 1.500 aangesloten leden inderdaad een belangrijke beroepsorganisatie met een zeer uitgebreide dienstverlening naar de vastgoedmakelaars en onder meer een sterk uitgebouwde studiedienst. De studiediensten van CIB Vlaanderen en FVB deden de voorbije jaren overigens al geregeld beroep op elkaars expertise. De nieuwe overeenkomst moet de samenwerking tussen beide studiediensten in de toekomst alvast verder optimaliseren.

En dat zal ook de vastgoedmakelaar ten goede komen, zo liet CIB voorzitter Stephan Coenen optekenen in een eerste reactie. “De rol en het marktaandeel van de vastgoedmakelaar zijn de laatste decennia onmiskenbaar groter geworden. We informeren, begeleiden en ondersteunen onze leden. Het is dan ook onze voortdurende zorg om onze diensten goed te omkaderen en zelfs verder uit te breiden. En om ervoor te zorgen dat onze leden onmiddellijk en correct geïnformeerd worden over alles wat reilt en zeilt in onze sector. Dankzij de samenwerking met de Federatie Vrije Beroepen zal deze ondersteuning nog versterkt worden.”

Share: