Opinie

De vakantie is aangebroken. We wensen iedereen een deugddoende vakantie. En ondertussen houden we enkele prioritaire dossiers nauwgezet in de gaten, zoals de wijziging van de vastgoedmakelaarswet en het logiesdecreet. De zomermaanden zijn niet louter een periode van rust maar vooral ook van voorbereiding richting het najaar.

15/07/2015

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is – zo luidt de consensus over alle partijgrenzen heen – een cruciaal instrument om de consument te sensibiliseren rond het belang van de energiezuinigheid van een woning. Dan is het natuurlijk onthutsend wanneer een onderzoek – nota bene van de sectorfederatie van de energiedeskundigen zelf – de divergerende kwaliteit van de opgestelde certificaten aan de kaak stelt.

02/07/2015

Geen dag  gaat voorbij zonder de één of andere ronkende verklaring over de tax shift. Vooral de continue ballonnetjes over hogere belastingen op de huurinkomsten zijn zorgwekkend. Laat ons daarom duidelijk zijn: dergelijke maatregel ontregelt de woningmarkt en treft de middenklasse én de huurders. Vastgoed wordt bovendien al zeer (te) zwaar belast.

24/06/2015

De federale ministerraad keurde onlangs een voorontwerp van wijziging van de vastgoedmakelaarswet goed. En dit zonder dat de vastgoedsector op voorhand werd verwittigd of om advies werd gevraagd hierover.

18/06/2015

Recent verscheen in een internetpublicatie een aanbeveling om het gebruikelijke voorschot bij aankoop van een woning enkel rechtstreeks op de derdenrekening van de notaris te storten. Aanleiding voor deze aanbeveling is een recent geval waarbij een vastgoedmakelaar gelden van de derdenrekening achtergehouden zou hebben.

05/06/2015

Het kadastraal inkomen (KI) was de voorbije weken volop in het nieuws. Een politicus verwees er in de Zevende Dag naar als ’Belgisch absurdistan‘. Professor Michel Maus poneerde dat de huidige regeling niet langer houdbaar is. Er volgden heel wat politieke stellingnames. Het KI zal nog wel even meegaan. Maar dat betekent niet dat er geen actie kan worden ondernomen tegen manifeste onrechtvaardigheden.

21/05/2015

Het was groot nieuws. De kwaliteit van de bouwgrond in Vlaanderen zou sterk zijn afgenomen. En plots is daar de oplossing: voorafgaand aan de verkoop van een bouwgrond zou een grondsondering verplicht moeten worden. Is dit allemaal wel wetenschappelijk onderbouwd? En is het wel verantwoord om de verkoper nog eens op te zadelen met een kostelijk attest bovenop de hele reeks attesten die nu reeds nodig zijn? 

13/05/2015

Pagina's