Algemene Verordening Gegevensbescherming

Cover: 
Teaser: 

Op 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel gekend als de General Data Protection Regulation, van toepassing zijn op eenieder die persoonsgegevens van natuurlijke persoonsgegevens verwerkt. Ook de vastgoedmakelaar, de syndicus en de rentmeester zullen zich moeten houden aan de nieuwe reglementering. Eén en ander is niet volledig nieuw, aangezien in België de Privacywet al sinds 1992 van toepassing is. De bescherming van de persoonsgegevens werd door deze wet geregeld. In de GDPR wordt er echter nog meer belang gehecht aan de bescherming van de persoonsgegevens van de natuurlijke persoon. De GDPR wenst éénieder bewust te maken van het belang van de privacy. Deze syllabus biedt al een eerste, theoretische uiteenzetting. Verder zullen er via VIVO opleidingen worden georganiseerd omtrent dit onderwerp.

Verder lezen?