Woninghuur Vlaams Gewest huurovereenkomsten afgesloten na 1 jan 19

Cover: 
Teaser: 

Op 9 november 2018 verscheen het Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (afgekort als het Vlaams Woninghuurdecreet) in het Belgisch Staatsblad. Het Vlaams Woninghuurdecreet treedt in werking op 1 januari 2019. Alle woninghuurovereenkomsten m.b.t. een pand dat gelegen is in het Vlaams Gewest en die worden afgesloten na 1 januari 2019 vallen onder deze nieuwe regelgeving. In deze nieuwe syllabus worden deze nieuwe bepalingen uitvoerig besproken

Verder lezen?