Ik wil zelf mijn verhuurde woning bewonen. Wat met de huurders?

Standaardhuur (negen jaar):
Je kan als verhuurder de huurovereenkomst op elk ogenblik beëindigen om zelf in de woning te trekken, op voorwaarde dat je de huurovereenkomst opzegt met een opzeggingstermijn van zes maanden. Er is geen opzeggingsvergoeding verschuldigd. De woning moet binnen een jaar na het verstrijken van de opzegtermijn door de verhuurder ook effectief worden bewoond en dit doorlopend gedurende minstens twee jaar. Als de verhuurder deze voorwaarden niet respecteert, dan kan de huurder een vergoeding vragen die gelijk is aan achttien maanden huur.

Dit geldt ook voor de huurovereenkomst van lange duur (langer dan negen jaar).

Huurovereenkomst van korte duur (drie jaar of minder):
De huurovereenkomst kan niet vroegtijdig worden beëindigd, ook niet als de verhuurder zelf in de woning wil gaan wonen. De huurovereenkomst kan enkel worden beëindigd als de verhuurder minstens drie maanden voor het verstrijken van de huurovereenkomst zijn opzeg doet.

Levenslange huur
De verhuurder kan niet vroegtijdig opzeggen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de huurovereenkomst. Zo kunnen de partijen in de huurovereenkomst voorzien dat de verhuurder de huur kan opzeggen omdat hij zelf het pand wil bewonen. In dat geval moeten dezelfde voorwaarden gerespecteerd worden als bij de standaardhuur.