Kan ik als huurder mijn huurovereenkomst annuleren?

Dit hangt af van het type van huurovereenkomst.

Standaardhuur (negen jaar):
Je kan als huurder op elk moment de huurovereenkomst beëindigen, op voorwaarde dat je een opzeggingstermijn van drie maanden respecteert. Als je de huurovereenkomst beëindigt tijdens de eerste drie jaar, dan heeft de verhuurder wel recht op een vergoeding. Die vergoeding is gelijk aan drie maanden, twee maanden of één maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar. Vanaf het vierde jaar kan je als huurder op elk ogenblik opzeggen zonder schadevergoeding te moeten betalen.

Dit geldt ook voor de huurovereenkomst van lange duur (langer dan negen jaar).

Levenslange huur:
De huurder kan de overeenkomst op elk moment vroegtijdig beëindigen, mits een opzeg van drie maanden. Hij moet wel een schadevergoeding betalen van drie maanden, twee maanden of één maand als hij vertrekt in respectievelijk het eerste, tweede of derde jaar van de huur. Daarna moet de huurder geen schadevergoeding meer betalen.

Huurovereenkomst van korte duur (drie jaar of minder):
De huurder kan de huurovereenkomst niet vroegtijdig opzeggen. Je moet de huurovereenkomst opzeggen ten minste drie maanden voor het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde duur, tenzij er contractueel iets anders werd overeengekomen.

Opgelet! Er is wel een uitzondering. De verhuurder is verplicht om de huurovereenkomst te registreren binnen twee maanden na de ondertekening. Doet hij dit niet, of niet op tijd, dan mag de huurder op elk moment de huurovereenkomst stop zetten zonder vooropzeg of vergoeding.