Wat bij het overlijden van de huurder? Stopt de huurovereenkomst dan?

Neen.

In principe brengt het overlijden van de huurder niet automatisch het einde van de huurovereenkomst met zich mee. De erfgenamen van de huurder moeten de huurovereenkomst verder zetten en moeten dus de huurprijs betalen. Zij doen er goed aan om de huurovereenkomst zo snel mogelijk op te zeggen volgens de bepalingen van de huurovereenkomst ofwel om de huurovereenkomst in onderling akkoord met de verhuurder te beëindigen.

Partijen kunnen echter ook anders afspreken. Zo kunnen zij bij het aangaan van het huurcontract uitdrukkelijk overeenkomen dat de huur eindigt bij het overlijden van de huurder.in onderling akkoord met de verhuurder te beëindigen.