Diplomatieke clausule

Teaser: 

Dit betreft een optionele clausule bij huurovereenkomsten, waardoor een huurder de huurovereenkomst kan opzeggen om professionele redenen.

Description: 

De diplomatieke clausule in een huurovereenkomst houdt in dat de huurder het recht krijgt de huurovereenkomst op te zeggen wanneer hij om zogenaamd ‘diplomatieke’ redenen (lees: ‘professionele redenen’) de streek waar het gehuurde goed zich bevindt, moet verlaten.  

More Info: 

Een huurovereenkomst van negen jaar kan sowieso door de huurder op elk ogenblik opgezegd worden mits het respecteren van een opzeggingstermijn van drie maanden en – indien de opzeg de eerste drie jaar gebeurt – mits het betalen van een vergoeding.

Een huurovereenkomst van negen jaar kan sowieso door de huurder op elk ogenblik opgezegd worden, mits het respecteren van een opzeggingstermijn van drie maanden en – indien de opzeg de eerste drie jaar gebeurt – mits het betalen van een vergoeding. Ook een huurovereenkomst van korte duur kan door de huurder vroegtijdig worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, doch steeds mits het betalen van een opzegvergoeding.

Het inlassen van een diplomatieke clausule biedt de huurder de mogelijkheid om op te zeggen als hij verplicht is om in een andere regio te gaan werken. Partijen kunnen bij het inlassen van een ‘diplomatieke clausule’ in een huurovereenkomst de opzeggingstermijn en eventuele schadevergoeding vrij bepalen.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

De vastgoedmakelaar kan je meer uitleg geven over de diplomatieke clausule.