Onroerende voorheffing

Teaser: 

De jaarlijkse belasting op onroerende goederen die op Belgisch grondgebied zijn gelegen

Description: 

Dit wordt ook wel de grondbelasting of grondlasten genoemd. Deze belasting wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen (K.I.) van het goed.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

De vastgoedmakelaar kan je meer uitleg geven over de onroerende voorheffing. Hij kan je ook zeggen of je in aanmerking komt voor een vermindering van onroerende voorheffing of zelfs vrijstelling.