Optie

Teaser: 

Wanneer je nog niet zeker bent om een woning te kopen of te huren, kan je er een optie op nemen

Description: 

Wanneer je een woning wil kopen of huren maar je bent nog niet helemaal zeker, kan je er een optie op nemen. In dat geval vraag je de mogelijkheid aan de eigenaar-verkoper om de woning te kopen of te huren. Indien deze ermee instemt, dan is er sprake van een eenzijdige verbintenis uitgaande van de verkoper-eigenaar of verhuurder-eigenaar om niet te verkopen of te verhuren aan iemand anders binnen een bepaalde termijn (bijvoorbeeld 1 week of 14 dagen).

Indien je beslist om binnen de verleende termijn de woning aan te kopen of te huren, dan laat je dit schriftelijk weten aan de verkoper. In dat geval wordt de optie gelicht.

Eenmaal de optie gelicht, is de verkoop definitief. Wordt de optie niet gelicht binnen de afgesproken termijn, dan is er geen verkoop tot stand gekomen en dan kan de eigenaar terug vrij verkopen aan wie hij wil.

Omdat door het lichten van de optie de verkoop automatisch volgt, is het noodzakelijk dat alle modaliteiten van de verkoop (onder meer prijs, betalingstermijn en voorwaarden) reeds nauwkeurig in de optie zijn opgenomen.

Teneinde de eigenaar-verkoper te overhalen een dergelijke optie toe te staan, zal de kandidaat-koper hiervoor soms een bepaald bedrag moeten betalen. Wordt de optie niet gelicht, dan behoudt de eigenaar deze som als een soort schadeloosstelling. Wordt de optie wel gelicht, dan zal dit bedrag gelden als een eerste voorschot. Aldus wordt rekening gehouden met de belangen van beide partijen. Zoals bij de onderhandse verkoopovereenkomst, zal ook hier uiterlijk binnen vier maanden na het lichten van de optie, de notariële akte volgen.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

Houd als verkoper-eigenaar of verhuurder-eigenaar rekening met de marktsituatie van de woning indien de kandidaat-koper of kandidaat-huurder een optie wil nemen: hoe vlot kan ze worden verkocht of verhuurd? Als de kandidaat-koper of kandidaat-huurder de optie niet licht, dan heb je tijd verloren en hebben andere geïnteresseerden ondertussen misschien afgehaakt. De vastgoedmakelaar kan je hierin adviseren.

Een optie moet beperkt worden in de tijd. Men kan immers de verkoper niet onbeperkt laten wachten.