Plaatsbeschrijving

Teaser: 

Hierin wordt de staat van de woning beschreven bij het begin van de huurperiode

Description: 

Wie een woning of appartement huurt, moet deze woning of dit appartement altijd teruggeven in de staat waarin hij/zij het goed heeft ontvangen. Uitzondering hierop is de onvermijdelijke slijtage door normaal gebruik of schade door overmacht. Om te kunnen controleren of de huurder de woning of het appartement ‘ongeschonden’ teruggeeft, moet er altijd een plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Hierin wordt de staat van de woning beschreven. Deze plaatsbeschrijving is wettelijk verplicht.

More Info: 

De plaatsbeschrijving moet worden opgesteld, ofwel tijdens de periode dat de woning onbewoond is, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning. De huurder en de verhuurder kunnen de plaatsbeschrijving zelf opmaken, maar ze kunnen ook een beroep doen op een vastgoedexpert. In dit laatste geval wordt het ereloon van de deskundige door beide partijen voor de helft gedragen. Ten slotte is het ook mogelijk dat elk van de partijen vergezeld wordt door een expert naar keuze, die ze dan zelf betaalt.

Een geldige plaatsbeschrijving moet:

  • tegensprekelijk worden opgesteld, d.w.z. in aanwezigheid van huurder en verhuurder of hun vertegenwoordigers.
  • gedateerd en ondertekend zijn door de huurder en verhuurder persoonlijk.
  • gedetailleerd zijn, d.w.z. dat alles tot in de details wordt vermeld. Een nietszeggende clausule in de aard van ‘het goed is in goede staat en goed onderhouden en beide partijen erkennen dit’ kan niet meer als een plaatsbeschrijving worden beschouwd. Bij gebrek aan een gedetailleerde plaatsbeschrijving is de huurder niet verantwoordelijk voor de mogelijke huurschade, tenzij de verhuurder met andere middelen kan bewijzen dat bepaalde beschadigingen er bij de intrek van de huurder nog niet waren.

De plaatsbeschrijving moet als bijlage bij de huurovereenkomst worden toegevoegd, en net zoals de huurovereenkomst moet de plaatsbeschrijving worden geregistreerd. Er is geen termijn bepaald waarbinnen de plaatsbeschrijving moet geregistreerd worden. Deze registratie is kosteloos.

Als er een plaatsbeschrijving wordt opgesteld bij het begin van de huurovereenkomst, en in de loop van de overeenkomst belangrijke wijzigingen aan het gehuurde goed worden aangebracht, kan een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving worden opgemaakt.

Op het einde van de huur zal er een nieuwe plaatsbeschrijving moeten worden opgemaakt. Is er huurschade veroorzaakt door de huurder, dan zal hij deze moeten vergoeden. Zo kan de verhuurder een deel van de huurwaarborg niet terugbetalen. Beide partijen moeten hier wel mee akkoord gaan.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

Als verhuurder heb je er alle belang bij om zo snel mogelijk een nauwkeurige plaatsbeschrijving op te maken. Ook als huurder is het belangrijk dat er een gedetailleerde plaatsbeschrijving wordt opgesteld. Zo kan je achteraf discussies vermijden over huurschade. De vastgoedmakelaar is de aangewezen persoon om deze plaatsbeschrijving op te stellen. Hij stelt in alle objectiviteit een plaatsbeschrijving op. Hij zal de plaatsbeschrijving bij de huurovereenkomst voegen. Bij het einde van de huur zal hij nagaan of er geen schade is en een nieuwe plaatsbeschrijving opstellen.