Sectorondersteuning

Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (sf 323)

Sociale fondsen zijn sociale zekerheidsinstellingen die werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen oprichten in de schoot van de paritaire comités. Dit is geregeld door de Wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor Bestaanszekerheid. Het Paritair Comité 323 (voluit: het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden) heeft een eigen sociaal fonds opgericht: het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (sf 323).

Het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector houdt zich voornamelijk bezig met het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen voor werknemers uit de sector, zoals eindejaarspremies, syndicale premies en aanvullende pensioenen. Daarnaast staat het Sociaal Fonds in voor de permanente vorming van de werknemers. Ook het financieren en het organiseren van outplacement voor werknemers ouder dan 45 jaar behoort tot het takenpakket.

Voordeel voor de werkgever!

U krijgt als werkgever een financiële compensatie voor de gederfde arbeidsuren van uw personeel (een forfaitair bedrag per uur gevolgde vorming). Bovendien ontvangt u nog eens 15 euro per dag voor de verplaatsingskosten van uw werknemer. U betaalt uiteraard de effectief gemaakte verplaatsingskosten terug aan uw werknemer. Als werkgever/syndicus kan u zelf ook gratis aan de opleidingen deelnemen. Enige voorwaarde is dat minstens één van uw werknemers (werkzaam onder PC 323) ingeschreven is voor één van de opleidingen van het Sociaal Fonds.

www.sf323.be

KMO-portefeuille

Met de KMO-portefeuille kan u jaarlijks tot 15.000 euro steun ontvangen voor opleiding, advies ondernemen, advies internationaal ondernemen en voor technologieverkenning.

www.kmo-portefeuille.be