Aanvraag bodemattest Wallonië

image: 

BDES staat voor 'Banque de données de l'état des sols wallons' en is de Waalse variant op OVAM.

Welke informatie staat er in het BDES?

Het BDES registreert voor elk kadastraal perceel de beschikbare gegevens met betrekking tot een toestand van potentiële bodemverontreiniging. Deze gegevens worden verstrekt door verschillende openbare instanties, genaamd "Sources de Référence", die deze in het kader van hun activiteiten beschikbaar stellen. In die zin is de BDES een "databank" van gegevens over bodems. Voor meer informatie of om de toepassing op te starten, klik op de link hieronder.

Share: