Wat als er een voorkooprecht op de woning rust?

Wanneer er op de woning een voorkooprecht rust, betekent dit dat een persoon of overheidsinstelling voorrang heeft op alle andere kandidaat-kopers om het goed te kopen. En wel tegen dezelfde prijs en voorwaarden als die waarvoor een andere kandidaat-koper bereid is het goed te kopen. In de praktijk bestaan 'wettelijke' en 'conventionele' voorkooprechten. Klassiek voorbeeld van het 'wettelijk' voorkooprecht is dat van de pachter op de door hem gepachte gronden. Een 'conventioneel' voorkooprecht is niet wettelijk bepaald, maar vloeit voort uit een contractuele afspraak tussen partijen. Een voorbeeld is hier het voorkooprecht dat een huurder in zijn voordeel zou kunnen bedingen in het kader van een handelshuurcontract. Beslist de eigenaar om zijn pand te verkopen en vindt hij een goede kandidaat-koper, dan zal hij verplicht zijn om de handelshuurder eerst de kans te geven om zelf het pand tegen de gestelde voorwaarden aan te kopen. Het is daarbij de taak van de vastgoedmakelaar om je te informeren of er op de woning die je wilt kopen al dan niet een voorkooprecht rust.

Elke zaterdag beantwoorden wij een vastgoedvraag in de bijlage van Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, De Standaard en Het Nieuwsblad. Ook een vastgoedkwestie? Surf naar cibweb.be.