Wat als je overlijdt vóór de akte verleden is?

Tussen de ondertekening van het compromis en het verlijden van de akte verlopen doorgaans vier maanden. In die tijd kan er veel gebeuren. Het zou niet de eerste keer zijn dat een koper net dan overlijdt door een ongeval. De vraag die zich in dat geval stelt, is: belanden mijn erfgenamen dan mogelijk in een lastig parket? Want tenslotte zijn zij in dat geval wettelijk verplicht om (het saldo van) de aankoopprijs en de verdere kosten van de aankoop te dragen. Weet dat je kan gebruikmaken van een verzekering die je erfgenamen nog meer ellende bespaart. Vraag ernaar bij je vastgoedmakelaar. Het verzekerde bedrag dekt grotendeels het saldo van de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten, rechten en erelonen van de overdracht. Bovendien is de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij verzekerd tot 250.000 euro. Zo’n verzekering kan dus, in het worst case scenario, wel degelijk het verschil maken.

Elke zaterdag beantwoorden wij een vastgoedvraag in de bijlage van Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, De Standaard en Het Nieuwsblad. Ook een vastgoedkwestie? Surf naar cibweb.be of mail naar communicatie@cib.be.